ยินดีต้อนรับ

 

กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ

  หน้าแรก     ข้อมูลเพิ่มเติม 

รายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติม  

กิจกรรมวันภาษาไทย


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา


กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน


กิจกรรมวันไหว้ครู


อบรม PLC


ประชุมภาคี 4 ฝ่าย


ประเมินครูผู้ช่วย


ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ


กิจกรรมวันมาฆบูชา


กิจกรรมวันลอยกระทง


โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒


การฝึกอบรม ผู้สอนคนพิการ job coach


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการจัดนิทรรศการ


STEM


กีฬานักเรียนคนพิการ "นครนายกเกมส์"


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67


กิจกรรมค่ายวิชาการ


โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชน


ร่วมกิจกรรมวันครู


นิเทศห้องเรียน


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมคริสมาส


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67


โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่แผ่นดิน


กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน


กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


วันกองทัพเรือ


กิจกรรมวันลอยกระทง


กิจกรรมทัศนศึกษา


สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการสุขภาวะทางเพศ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC


การฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพระยะสั้น นักเรียนมัธยมศึกษา


กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม


การฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพระยะสั้นในสถานประกอบการ


อบรมปรับฐานคิดเรื่องเพศเชิงบวกตามหลักสูตรสุขภาวะทางเพศกับเด็ก


กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด


โครงการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา


กิจกรรมวันแม่


กิจกรรมวันอาเซียน


กิจกรรมวันภาษาไทย


กิจกรรมวันสุนทรภู่


กิจกรรมวันเข้าพรรษา


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี


กิจกรรมตลาดนัดโสตมุกฯ


กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน





กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน


อำลาสถาบัน


กิจกรรมวันคนพิการ


กิจกรรมเข้าค่าบลูกเสือ-ยุวกาชาด


มอบป้ายสะกดนิ้วมือภาษาไทยและอเมริกา


กิจกรรมค่ายวิชาการ


กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน


งานวันครู ณ โรงเรียนมุกดาหาร


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ


หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)มอบอุปกรณ์กีฬา


กิจกรรมแนะแนว


วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 23 ปี


ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ


โครงการพัฒนาทักษาะอาชีพระหว่างโรงเรียนและชุมชน


หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง บริจาคขนมให้เด็กๆ


ประเมินครูผู้ช่วยที่ 1


อบรมวินัย


Workshop ทีมSetting พัฒนาคู่มือ/หลักสูตร


อบรมวิจัย


วันปิยมหาราช


โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน


อบรมการผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนรู้


อบรม ชมรมต้นกล้า


งานมุทิตาจิต ท่านรองสุพจน์ เขตอนันต์


ปรพเมินพี่เลี้ยงเด็กพิการ


การประเมินลูกเสือ ATC


วันเยาวชนแห่งชาติ


งานสัมชชาคุณธรรม


การประเมินเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภชาติ คำวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 45 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.215.79.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 868,158

Q&A
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.