ยินดีต้อนรับ

 

กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ


  หน้าแรก     ข้อมูลเพิ่มเติม 

รายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติม  

กิจกรรมวันภาษาไทย


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา


กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน


กิจกรรมวันไหว้ครู


อบรม PLC


ประชุมภาคี 4 ฝ่าย


ประเมินครูผู้ช่วย


ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ


กิจกรรมวันมาฆบูชา


กิจกรรมวันลอยกระทง


โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒


การฝึกอบรม ผู้สอนคนพิการ job coach


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการจัดนิทรรศการ


STEM


กีฬานักเรียนคนพิการ "นครนายกเกมส์"


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67


กิจกรรมค่ายวิชาการ


โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชน


ร่วมกิจกรรมวันครู


นิเทศห้องเรียน


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมคริสมาส


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67


โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่แผ่นดิน


กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน


กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


วันกองทัพเรือ


กิจกรรมวันลอยกระทง


กิจกรรมทัศนศึกษา


สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการสุขภาวะทางเพศ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC


การฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพระยะสั้น นักเรียนมัธยมศึกษา


กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม


การฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพระยะสั้นในสถานประกอบการ


อบรมปรับฐานคิดเรื่องเพศเชิงบวกตามหลักสูตรสุขภาวะทางเพศกับเด็ก


กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด


โครงการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา


กิจกรรมวันแม่


กิจกรรมวันอาเซียน


กิจกรรมวันภาษาไทย


กิจกรรมวันสุนทรภู่


กิจกรรมวันเข้าพรรษา


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี


กิจกรรมตลาดนัดโสตมุกฯ


กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน


อำลาสถาบัน


กิจกรรมวันคนพิการ


กิจกรรมเข้าค่าบลูกเสือ-ยุวกาชาด


มอบป้ายสะกดนิ้วมือภาษาไทยและอเมริกา


กิจกรรมค่ายวิชาการ


กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน


งานวันครู ณ โรงเรียนมุกดาหาร


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ


หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)มอบอุปกรณ์กีฬา


กิจกรรมแนะแนว


วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 23 ปี


ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ


โครงการพัฒนาทักษาะอาชีพระหว่างโรงเรียนและชุมชน


หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง บริจาคขนมให้เด็กๆ


ประเมินครูผู้ช่วยที่ 1


อบรมวินัย


Workshop ทีมSetting พัฒนาคู่มือ/หลักสูตร


อบรมวิจัย


วันปิยมหาราช


โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน


อบรมการผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนรู้


อบรม ชมรมต้นกล้า


งานมุทิตาจิต ท่านรองสุพจน์ เขตอนันต์


ปรพเมินพี่เลี้ยงเด็กพิการ


การประเมินลูกเสือ ATC


วันเยาวชนแห่งชาติ


งานสัมชชาคุณธรรม


การประเมินเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภชาติ คำวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 มิถุนายน 2566
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.82.149
คุณเข้าชมลำดับที่ 972,697

Q&A
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.