ยินดีต้อนรับ

 

กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ


  หน้าแรก     เอกสารการรับสมัครนักเรียน 

เอกสารการรับสมัครนักเรียน
เอกสารการรับสมัครนักเรียน  

 คุณสมบัติ

1. เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง – หูหนวก)
    เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2. มีภูมิลำเนาในจังหวัดมุกดาหาร หรือจังหวัดใกล้เคียง
3.เอกสารหลักฐาน
  3.1  สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง) อย่างละ จำนวน 2 ฉบับ
  3.2  สำเนาสูติบัตร  จำนวน 2 ฉบับ
  3.3  บัตรประจำตัวผู้พิการ หรือหนังสือรับรอง  ความพิการ  จำนวน 2 ฉบับ
  3.4  หลักฐานแสดงผลการเรียน  (ถ้ามี)
  3.5   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3.6  หนังสือย้าย (กรณีย้านสถานศึกษา)

รับสมัครนักเรียนออนไลน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภชาติ คำวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 มิถุนายน 2566
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.200.82.149
คุณเข้าชมลำดับที่ 972,753

Q&A
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.