ยินดีต้อนรับ

 

กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ


  หน้าแรก     ประวัติโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  

ประวัติโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  (นามเดิม  โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร)  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักบริหารงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๓๖ สมัยฯพณฯ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร  ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีคณะกรรมการจัดหาที่ดิน  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๕  จำนวน  ๗  คน  ดังนี้

๑.    นายกว้าง  รอบคอบ        อธิบดีกรมสามัญศึกษา
๒.    นายวินัย  พัฒนรัฐ        ผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษ
๓.    นายธรรมนูญ  วิสัยจร    ผู้อำนวยการกองการแผนงาน
๔.    นางเพ็ญศรี  รูปขจร        ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
๕.    นายวิรัช  บำรุงสวัสดิ์        ผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา  ๑๐
๖.    นายสว่าง  สลางสิงห์        ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  อีสาน 
๗.    นายสมหมาย  กุโบลา        ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  อีสาน 

โดยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ได้อนุเคราะห์ที่ดินทางทิศตะวันตกของโรงเรียน จำนวน ๒๐ ไร่

    ปีการศึกษา  ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายมานิตย์  คำงาม                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  มาดำเนินการก่อสร้างอาคารบางส่วนโดยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนให้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  อีสาน
    ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  เปิดรับนักเรียนจำนวน  ๔๐  คน  เข้าทำการศึกษาโดยทางโรงเรียนได้ทำการฝากเรียนที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  ได้ย้ายนักเรียนที่ฝากเรียน  จำนวน  ๔๐  คน  มาประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  ณ  บริเวณใต้ถุนหอนอนหญิง  ๑  พร้อมย้ายสำนักงานชั่วคราว  จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  อีสาน มาทำการจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว  ณ  ห้องปลีกชั้นล่างใต้ถุนหอนอนหญิง  ๑ เนื่องจากอาคารเรียน  ๒๑๖ พ  หลังที่  ๑  ในปัจจุบันนี้  ทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  ได้มาทำการขอความอนุเคราะห์ขอใช้อาคารเรียน  ๒๑๖  พ  หลังที่  ๑  เป็นที่เรียนและตั้งสำนักงานชั่วคราว
    ปีการศึกษา  ๒๕๓๙  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายมานิตย์  คำงาม  ไปดำรงตำแหน่ง  ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ  และได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางเพ็ญศรี  พู่ระหง  อาจารย์  ๒  ระดับ ๖  โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  กรุงเทพมหานคร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้ย้ายที่ทำการสำนักงาน  และห้องเรียนจากหอหญิง  ๑  มาที่อาคารเรียน  ๒๑๖  พ  หลังที่  ๑  โดยอยู่ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  เป็นเวลา  ๑  ปี
    ปีการศึกษา  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  ได้ทำการย้ายสำนักงานและนักเรียนไปยังที่ตั้งโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  ในปัจจุบันคือ  บ้านหนองหอย  ตำบลโคกสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่  การจัดการเรียนการสอน  จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองในระดับหนึ่ง
    ปีการศึกษา  ๒๕๔๔ –  ๒๕๕๘  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นางเพ็ญศรี  พู่ระหง   ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร  ไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี  และหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๐  จังหวัดอุบลราชธานี  และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายอุทัย  เพชรอยู่  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่น 
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร
    วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร  เป็นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะการจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กพิการทางการได้ยิน
ปัจจุบัน  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๗  ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์   ๔๙๐๐๐ 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายใต้การบริหารงานของ  นายเรือง   สุพร   ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภชาติ คำวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 311
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 31 มีนาคม 2566
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.207.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 937,831

Q&A
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.